transponderings

Tag: sociolinguistics

  • Laying down: the law

    Just slipping in a short post between the previous post (which was long) and the next one (which is likely be of ‘normal’ length). Back to linguistics for this one, and its application to copy-editing. I am a copy-editor among other things, but if you find errors, inconsistencies and infelicities in this blog, please just… Read more

  • Dè na riochdairean a th’ ort?

    Ma leughas tu na puist eile air a’ bhlog seo – gach fear dhiubh sa Bheurla thuige seo – chì thu gu bheil ùidh sònraichte agam ann an cùisean trans. Sa chiad phost a sgrìobh mi, thuirt mi gum bithinn airson post sa Ghàidhlig a sgrìobhadh bho àm gu àm cuideachd – ann am pàirt air… Read more